Ngày 15 / 12 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Bơi Nữ - Bướm 100 m Gold Bình Phước Lê Thị Mỹ Thảo
Nữ - Bướm 200 m Gold Bình Phước Lê Thị Mỹ Thảo
Nữ - Bướm 50 m Gold Bình Phước Lê Thị Mỹ Thảo
Boxing Nam 46kg Gold Bình Phước Trần Minh Huy
Judo Đối kháng nam - 55kg Gold Bình Phước Lê Hoàng Nhân
Đối kháng nữ + 78kg Gold Bình Phước Hoàng Bùi Thúy Linh
Karate Kumite - Cá nhân nam 71kg Gold Bình Phước Nguyễn Hoàng Anh
Muay -71Kg Nam Gold Bình Phước Nguyễn Thanh Phong
-81kg Nam Gold Bình Phước Nguyễn Văn Duy
-86Kg Nam Gold Bình Phước Nguyễn Văn Chiến
Pencak Silat Đối kháng nam 65kg Gold Bình Phước Trần Quang Hiệp
Senni - Regu: Ba nữ Gold Bình Phước Dương Thùy Linh
Gold Bình Phước Trương Lan Chi
Gold Bình Phước Vương Thị Bình
Senni - Tunggal: Đơn nữ Gold Bình Phước Vương Thị Bình
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nam -74kg Gold Bình Phước Nguyễn Văn Thuận
Đối kháng - Cá nhân nam -87kg Gold Bình Phước Võ Hoàng Giao
Đối kháng - Cá nhân nữ -57kg Gold Bình Phước Trần Thị Trang Thanh
Đối kháng - Đồng đội Nam Gold Bình Phước Đoàn Tiến Tân
Gold Bình Phước Lương Mạnh Hùng
Gold Bình Phước Nguyễn Trung Hiếu
Gold Bình Phước Nguyễn Văn Thuận
Gold Bình Phước Võ Hoàng Giao
Quyền cá nhân Nữ Gold Bình Phước Nguyễn Thị Thúy Liễu
Võ thuật cổ truyền Nữ từ 60kg đến 65kg Gold Bình Phước Võ Thị Phương Hiếu
Thanh long độc kiếm + 01 bài tự chọn binh khí dài hoặc quyền tay không Gold Bình Phước Đỗ Thị Như Quỳnh
Wushu Taolu - Bộ quyền - Nam: Trường quyền Gold Bình Phước Nguyễn Đình Minh Đức