Ngày 15 / 12 / 2019
Menu
Huy chương
Môn thi:
Đoàn:
Bảng tổng sắp huy chương theo môn
Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
Taekwondo Đối kháng - Cá nhân nam -80kg Gold Tây Ninh Nguyễn Thanh Tuấn
Đối kháng - Cá nhân nam -87kg Gold Tây Ninh Nguyễn Thành Tài
Đối kháng - Cá nhân nữ -46kg Gold Tây Ninh Nguyễn THị Kim Tuyền
Vovinam 57kg nam Gold Tây Ninh Huỳnh Phát Tài