Ngày 22 / 11 / 2019
Menu
 >  Danh sách ra sân
Trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đôi nữ - Vòng loại - Trận 1
Giờ bắt đầu: 24 Thg11 2018 00:00 Địa điểm: Cung Điền kinh Hà Nội
Ra sân
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002196 Phan Như Quỳnh TP Hồ Chí Minh
002194 Trần Thụy Thanh Trúc TP Hồ Chí Minh
Số thẻ Tên vận động viên Đoàn
002224 Nguyễn Ngọc Minh Phương TP Hà Nội
002225 Nguyễn Thị Phương TP Hà Nội