Ngày 15 / 12 / 2019
Menu
Nhảy cầu
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Nhảy cầu
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 13 nội dung thi đấu
20/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi Nữ Cầu Cứng Chung kết 20/11/2018 10:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Đôi Nam 3m Cầu mềm Chung kết 20/11/2018 08:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Đơn nam 1m cầu mềm Chung kết 20/11/2018 10:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
21/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi nữ 3m cầu mềm Chung kết 21/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Đôi Nam Cầu Cứng Chung kết 21/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Đơn nữ 1m cầu mềm Chung kết 21/11/2018 10:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Nội dung thứ 7 - Đồng đội Chung kết 21/11/2018 10:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
22/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nam 3m cầu mềm Chung kết 22/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Đơn Nữ Cầu Cứng Chung kết 22/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Đôi nam nữ cầu mềm 3m Chung kết 22/11/2018 10:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
23/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn Nam Cầu Cứng Chung kết 23/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Đơn nữ 3m cầu mềm Chung kết 23/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
Đôi nam nữ cầu cứng Chung kết 23/11/2018 10:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports