Ngày 15 / 12 / 2019
Menu
Billiards & Snooker
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Billiards & Snooker
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 143 nội dung thi đấu
30/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nữ Pool 9-ball Tứ kết - Trận 1 30/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nữ Pool 9-ball Tứ kết - Trận 2 30/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nữ Pool 9-ball Tứ kết - Trận 3 30/11/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 64 - Trận 1 30/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 64 - Trận 2 30/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 64 - Trận 3 30/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 64 - Trận 4 30/11/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 64 - Trận 5 30/11/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 64 - Trận 6 30/11/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 64 - Trận 7 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 64 - Trận 8 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 9 30/11/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 10 30/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 11 30/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 12 30/11/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Snooker Vòng 16 - Trận 1 30/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Snooker Tứ kết 1 - Trận 2 30/11/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Snooker Tứ kết 2 - Trận 3 30/11/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Snooker Tứ kết 3 - Trận 4 30/11/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Snooker Tứ kết 4 - Trận 5 30/11/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
01/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nữ Pool 9-ball Bán kết 2 - Trận 5 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nữ Pool 9-ball Chung kết - Trận 6 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Snooker Bán kết 1 - Trận 6 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Snooker Bán kết 2 - Trận 7 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Snooker Chung kết - Trận 8 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 13 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 14 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 15 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 16 01/12/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 17 01/12/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 18 01/12/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 19 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 20 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 21 01/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 22 01/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 23 01/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 32 - Trận 24 01/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nữ Pool 9-ball Bán kết 1 - Trận 4 01/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
02/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nữ Pool 10 Ball Trận 1 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nữ Pool 10 Ball Trận 2 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nữ Pool 10 Ball Trận 3 02/12/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 16 - Trận 25 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 16 - Trận 26 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 16 - Trận 27 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 16 - Trận 28 02/12/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 16 - Trận 29 02/12/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 16 - Trận 30 02/12/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 16 - Trận 31 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam Snooker Tứ kết - Trận 1 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam Snooker Tứ kết - Trận 2 02/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam Snooker Bán kết - Trận 3 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam Snooker Bán kết - Trận 4 02/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Vòng 16 - Trận 32 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Tứ kết 1 - Trận 33 02/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Tứ kết 2 - Trận 34 02/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Tứ kết 3 - Trận 35 02/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Tứ kết 4 - Trận 36 02/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
03/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nữ Pool 10 Ball Bán kết 1 - Trận 4 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nữ Pool 10 Ball Bán kết 2 - Trận 5 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nữ Pool 10 Ball Chung kết - Trận 6 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam Snooker Chung kết - Trận 5 03/12/2018 11:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Bán kết 1 - Trận 37 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Bán kết 2 - Trận 38 03/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 3 băng Chung kết - Trận 39 03/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
04/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nam Pool 9-ball Vòng 16 - Trận 1 04/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Pool 9-ball Vòng 16 - Trận 2 04/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Pool 9-ball Vòng 16 - Trận 3 04/12/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Pool 9-ball Vòng 16 - Trận 4 04/12/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Pool 9-ball Vòng 16 - Trận 5 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Pool 9-ball Vòng 16 - Trận 6 04/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Pool 9-ball Vòng 16 - Trận 7 04/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam English Billiard Vòng 16 - Trận 1 04/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam English Billiard Vòng 16 - Trận 2 04/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam English Billiard Vòng 16 - Trận 3 04/12/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam English Billiard Vòng 16 - Trận 4 04/12/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam English Billiard Vòng 16 - Trận 5 04/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
05/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nam Pool 9-ball Tứ kết 1 - Trận 8 05/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Pool 9-ball Tứ kết 2 - Trận 9 05/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Pool 9-ball Tứ kết 3 - Trận 10 05/12/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Pool 9-ball Tứ kết 4 - Trận 11 05/12/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Pool 9-ball Bán kết 1 - Trận 12 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Pool 9-ball Bán kết 2 - Trận 13 05/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Pool 9-ball Chung kết - Trận 14 05/12/2018 17:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam English Billiard Tứ kết 1 - Trận 6 05/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam English Billiard Tứ kết 2 - Trận 7 05/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam English Billiard Tứ kết 3 - Trận 8 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam English Billiard Tứ kết 4 - Trận 9 05/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
06/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đôi nam Pool 9-ball Tứ kết 1 - Trận 1 06/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam Pool 9-ball Tứ kết - Trận 2 06/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam Pool 9-ball Tứ kết - Trận 3 06/12/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam Pool 9-ball Bán kết 1 - Trận 4 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam Pool 9-ball Bán kết - Trận 5 06/12/2018 15:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam English Billiard Bán kết 1 - Trận 10 06/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam English Billiard Bán kết 2 - Trận 11 06/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam English Billiard Chung kết - Trận 12 06/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 1 06/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 2 06/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 3 06/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 4 06/12/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 5 06/12/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 6 06/12/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 7 06/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 8 06/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 9 06/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
07/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn Nam Pool 10-ball Vòng 16 - Trận 1 07/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam Pool 9-ball Chung kết - Trận 6 07/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 10 07/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 11 07/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 12 07/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 13 07/12/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 32 - Trận 14 07/12/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 16 - Trận 15 07/12/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 16 - Trận 16 07/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 16 - Trận 17 07/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 16 - Trận 18 07/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
08/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn Nam Pool 10-ball Vòng 16 - Trận 2 08/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn Nam Pool 10-ball Vòng 16 - Trận 3 08/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn Nam Pool 10-ball Vòng 16 - Trận 4 08/12/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn Nam Pool 10-ball Vòng 16 - Trận 5 08/12/2018 11:59 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn Nam Pool 10-ball Tứ kết - Trận 8 08/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam English Billiard Tứ kết 1 - Trận 1 08/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam English Billiard Tứ kết - Trận 2 08/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam English Billiard Tứ kết - Trận 3 08/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 16 - Trận 19 08/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 16 - Trận 20 08/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 16 - Trận 21 08/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Vòng 16 - Trận 22 08/12/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Tứ kết 1 - Trận 23 08/12/2018 13:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Tứ kết 2 - Trận 24 08/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Tứ kết 3 - Trận 25 08/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Tứ kết 4 - Trận 26 08/12/2018 16:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn Nam Pool 10-ball Tứ kết - Trận 6 08/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn Nam Pool 10-ball Tứ kết - Trận 7 08/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn Nam Pool 10-ball Tứ kết - Trận 9 08/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
09/12/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn Nam Pool 10-ball Bán kết 1 - Trận 10 09/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn Nam Pool 10-ball Bán kết 2 - Trận 11 09/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn Nam Pool 10-ball Chung kết - Trận 12 09/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam English Billiard Bán kết 1 - Trận 4 09/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam English Billiard Bán kết 2 - Trận 5 09/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đôi nam English Billiard Chung kết - Trận 6 09/12/2018 14:00 Trung tâm HLTT quốc gia Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Bán kết 1 - Trận 27 09/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Bán kết 2 - Trận 28 09/12/2018 10:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports
Đơn nam Carom 1 băng Chung kết - Trận 29 09/12/2018 14:00 Nhà thi đấu Huyện Thanh Trì Start List Results Reports