Ngày 15 / 12 / 2019
Menu
Lặn
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Lặn
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 52 nội dung thi đấu
26/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
100m VHCV nữ Event 101 - Vòng loại 26/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
100m VHCV nữ Event 101 - Chung kết 26/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
100m VHCV nam Event 102 - Vòng loại 26/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
800m VHCV nữ Event 103 - Vòng loại 26/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
100m khí tài nam Event 104 - Vòng loại 26/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
4x100m VHCV nữ Event 105 - Vòng loại 26/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
4x100m VHCV nam Event 106 - Vòng loại 26/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
100m VHCV nam Event 102 - Chung kết 26/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
800m VHCV nữ Event 103 - Chung kết 26/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
100m khí tài nam Event 104 - Chung kết 26/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
4x100m VHCV nữ Event 105 - Chung kết 26/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
4x100m VHCV nam Event 106 - Chung kết 26/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
27/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
50m nín thở nam Event 207 - Vòng loại 27/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
50m nín thở nữ Event 208 - Vòng loại 27/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
1500m VHCV nam Event 209 - Vòng loại 27/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
100m khí tài nữ Event 210 - Vòng loại 27/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
200m CVĐ nam Event 211 - Vòng loại 27/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
200m CVĐ nữ Event 212 - Vòng loại 27/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
4x200m VHCV nam Event 213 - Vòng loại 27/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
50m nín thở nam Event 207 - Chung kết 27/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
50m nín thở nữ Event 208 - Chung kết 27/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
1500m VHCV nam Event 209 - Chung kết 27/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
100m khí tài nữ Event 210 - Chung kết 27/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
200m CVĐ nam Event 211 - Chung kết 27/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
200m CVĐ nữ Event 212 - Chung kết 27/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
4x200m VHCV nam Event 213 - Chung kết 27/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
28/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
50m VHCV nữ Event 314 - Vòng loại 28/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
50m VHCV nam Event 315 - Vòng loại 28/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
400m khí tài nữ Event 316 - Vòng loại 28/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
100m CVĐ nam Event 317 - Vòng loại 28/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
100m CVĐ nữ Event 318 - Vòng loại 28/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
400m VHCV nam Event 319 - Vòng loại 28/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
400m VHCV nữ Event 320 - Vòng loại 28/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
50m VHCV nữ Event 314 - Chung kết 28/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
50m VHCV nam Event 315 - Chung kết 28/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
400m khí tài nữ Event 316 - Chung kết 28/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
100m CVĐ nam Event 317 - Chung kết 28/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
100m CVĐ nữ Event 318 - Chung kết 28/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
400m VHCV nam Event 319 - Chung kết 28/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
400m VHCV nữ Event 320 - Chung kết 28/11/2018 17:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
29/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
50m CVĐ nữ Event 421 - Vòng loại 29/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
50m CVĐ nam Event 422 - Vòng loại 29/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
200m VHCV nam Event 423 - Vòng loại 29/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
200m VHCV nữ Event 424 - Vòng loại 29/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
400m khí tài nam Event 425 - Vòng loại 29/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
4x200m VHCV nữ Event 426 - Vòng loại 29/11/2018 09:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
50m CVĐ nữ Event 421 - Chung kết 29/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
50m CVĐ nam Event 422 - Chung kết 29/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
200m VHCV nam Event 423 - Chung kết 29/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
200m VHCV nữ Event 424 - Chung kết 29/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
400m khí tài nam Event 425 - Chung kết 29/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports
4x200m VHCV nữ Event 426 - Chung kết 29/11/2018 18:00 Cung thể thao dưới nước - Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Start List Results Reports