Ngày 23 / 10 / 2019
Menu
Quần vợt
Lịch thi đấu chi tiết của môn: Quần vợt
Xem toàn bộ lịch1516171819202122232425262728293012345678910
Tổng số 94 nội dung thi đấu
19/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng Đội nam Trận 1 - Vòng loại 19/11/2018 09:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Đội nam Trận 1 - Tứ kết 19/11/2018 09:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Đội nam Trận 2 - Tứ kết 19/11/2018 09:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Đội nam Trận 3 - Tứ kết 19/11/2018 09:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
20/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng Đội nam Trận 4 - Tứ kết 20/11/2018 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Đội nam Trận 5 - Bán kết 20/11/2018 09:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Đội nam Trận 6 - Bán kết 20/11/2018 14:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Đội nữ Trận 1 - Tứ kết 20/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Đội nữ Trận 2 - Tứ kết 20/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Đội nữ Trận 3 - Tứ kết 20/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Đội nữ Trận 4 - Tứ kết 20/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
21/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng Đội nữ Trận 5 - Bán kết 21/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Đội nữ Trận 6 - Bán kết 21/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đồng Đội nữ Chung kết 21/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
22/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đồng Đội nam Chung kết 22/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
23/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nam Vòng loại 1 - Trận 1 23/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 1 - Trận 2 23/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 1 - Trận 3 23/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 1 - Trận 4 23/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 1 - Trận 5 23/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 1 - Trận 6 23/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 1 - Trận 7 23/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 1 - Trận 8 23/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 1 - Trận 9 23/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 1 - Trận 10 23/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 1 - Trận 11 23/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 1 - Trận 12 23/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Vòng loại 1 - Trận 1 23/11/2018 09:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Vòng loại 1 - Trận 2 23/11/2018 14:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Vòng loại 1 - Trận 3 23/11/2018 15:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Vòng loại 1 - Trận 4 23/11/2018 15:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Vòng loại 1 - Trận 5 23/11/2018 15:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Vòng loại 1 - Trận 6 23/11/2018 15:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Vòng loại 1 - Trận 7 23/11/2018 15:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
24/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nam Vòng loại 2 - Trận 13 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 2 - Trận 14 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 2 - Trận 15 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 2 - Trận 16 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 2 - Trận 17 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 2 - Trận 18 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 2 - Trận 19 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Vòng loại 2 - Trận 20 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam nữ Vòng loại 1 - Trận 1 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam nữ Vòng loại 1 - Trận 2 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam nữ Vòng loại 1 - Trận 3 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam nữ Vòng loại 1 - Trận 4 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng loại - Trận 1 24/11/2018 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng loại - Trận 2 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nữ Vòng loại - Trận 3 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Vòng loại - Trận 1 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Vòng loại - Trận 2 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Vòng loại - Trận 3 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Vòng loại - Trận 4 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Vòng loại - Trận 5 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Vòng loại - Trận 6 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Vòng loại - Trận 7 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Vòng loại - Trận 8 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam nữ Vòng loại 1 - Trận 5 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam nữ Vòng loại 1 - Trận 6 24/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
26/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nam Trận 21 - Tứ kết 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Trận 22 - Tứ kết 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Trận 23 - Tứ kết 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Trận 24 - Tứ kết 26/11/2018 14:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 8 - Tứ kết 26/11/2018 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 9 - Tứ kết 26/11/2018 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 10 - Tứ kết 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 11 - Tứ kết 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam nữ Vòng loại 1 - Trận 7 26/11/2018 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam nữ Vòng loại 1 - Trận 8 26/11/2018 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam nữ Vòng loại 1 - Trận 9 26/11/2018 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam nữ Vòng loại 1 - Trận 10 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 4 - Tứ kết 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 5 - Tứ kết 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 6 - Tứ kết 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 7 - Tứ kết 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Trận 9 - Tứ kết 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Trận 10 - Tứ kết 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Trận 11 - Tứ kết 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Trận 12 - Tứ kết 26/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
27/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nam Trận 25 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nam Trận 26 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 8 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 9 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Trận 13 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Trận 14 - Bán kết 27/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
28/11/2018
Trận đấu Ngày giờ Địa điểm Danh sách Kết quả Báo cáo
Đơn nam Trận 27 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 12 - Bán kết 28/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 13 - Bán kết 28/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đơn nữ Trận 14 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam nữ Trận 11 - Bán kết 28/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam nữ Trận 12 - Bán kết 28/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam nữ Trận 13 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nữ Trận 10 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports
Đôi nam Trận 15 - Chung kết 28/11/2018 08:00 Cung Điền kinh Hà Nội Start List Results Reports