Ngày 15 / 12 / 2019
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bi sắt (1)
Hồng Như Ý Nữ 01/01/2005
Billiards & Snooker (4)
Cao Thành Trúc Nam 01/01/1985
Huỳnh Xuân Châu Nam 01/01/1975
Lê Đình Dũng Nam 01/01/1981
Lê Đình Sỹ Nam 01/01/1984
Bơi (2)
Nguyễn Hồ Thanh Bình Nữ 01/01/2003
Trương Ngọc Tổng Nam 01/01/2001
Bóng ném (14)
Đỗ Thị Kim Yến Nữ 01/01/1991
Đoàn Thị Hạnh Nữ 01/01/2001
Huỳnh Thị Thanh Thưởng Nữ 01/01/2001
Lê Thị Ni Nữ 01/01/2002
Mai Thị Thúy Nữ 01/01/2002
Nguyễn Thị Huyền Trân Nữ 01/01/2005
Nguyễn Thị Khánh Quỳnh Nữ 01/01/2005
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Nữ 01/01/2001
Nguyễn Thị Trâm Nữ 01/01/2000
Phạm Nhật Vy Nữ 01/01/1991
Trần Khánh Linh Nữ 01/01/2006
Trần Thị Kim Thư Nữ 01/01/2006
Võ Bé Tư Nữ 01/01/2001
Võ Nguyễn Ánh Nhân Nữ 01/01/2001
Bowling (5)
Nguyễn Thị Hồng Đào Nữ 01/01/1990
Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 01/01/1990
Nguyễn Trang Anh Nữ 01/01/1990
Trần Ngọc Nga Nữ 01/01/1990
Võ Ngọc Mỹ Huỳnh Nữ 01/01/1990
Boxing (2)
Nguyễn Quốc Vĩ Nam 01/01/1999
Trần Minh Trung Nam 01/01/2000
Cờ vua (8)
Bùi Kim Lê Nữ 01/01/1900
Bùi Thanh Tùng Nam 01/01/1900
Châu Thị Ngọc Giao Nữ 01/01/1900
Đặng Hoàng Quý Nhân Nam 01/01/1900
Lê Lã Trà My Nữ 01/01/1900
Nguyễn Phương Nghi Nữ 01/01/1900
Nguyễn Thị Thúy Triên Nữ 01/01/1900
Trần Thị Như Ý Nữ 01/01/1900
Điền kinh (7)
Bùi Thị Út Nguyệt Nữ 01/01/2001
Nguyễn Thị Kim Luyến Nữ 01/01/2000
Nguyễn Thị Lài Nữ 01/01/2001
Phạm Thị Hồng Lệ Nữ 01/01/1998
Phạm Thị Kim Ý Nữ 01/01/2003
Trần Thị Út Văn Nữ 01/01/2001
Võ Thị Thu Hà Nữ 01/01/2001
Golf (7)
Đỗ Quang Khánh Nam 01/01/1900
Huỳnh Cao Quí Nam 01/01/1900
Lê Hữu Giang Nam 01/01/1984
Nguyễn Đình Châu Nam 01/01/1900
Phạm Minh Tuấn Nam 01/01/1900
Phạm Quốc Bình Nam 01/01/1900
PhanThiện Duy Nam 01/01/1900
Khiêu vũ thể thao (6)
Huỳnh Thị Mỹ Hải Nữ 01/01/1986
Mai Vĩnh Huy Nam 01/01/1986
Nguyễn Hồng Hà Nam 01/01/1966
Trần Thị Ngọc Lý Nữ 01/01/1962
Trần Thị Thanh Mai Nữ 01/01/1971
Võ Văn Trung Nam 01/01/1975
Taekwondo (7)
Cao Nguyễn Phượng Quyên Nữ 01/01/1995
Đỗ Thị Cẩm Hương Nữ 01/01/1998
Huỳnh Thị Dụng Nữ 01/01/2001
Lưu Quyền Phước Nam 01/01/1999
Phan Nguyễn Hồng Vân Nữ 01/01/1996
Thái Chí Bảo Nam 01/01/2001
Trần Thị Thanh Hoa Nữ 01/01/1998
Võ thuật cổ truyền (12)
Bùi Lê Tấn Vũ Nam 01/01/1994
Đặng Đình Văn Nam 01/01/1996
Đoàn Đăng Nguyên Nữ 01/01/1998
Mai Trọng Phú Nam 01/01/1997
Nguyễn Quốc Sỹ Nam 01/01/1989
Nguyễn Thế Quyền Nam 01/01/1993
Nguyễn Thị Hằng Nga Nữ 01/01/1994
Nguyễn Văn Hiếu Nam 01/01/1998
Phạm Đình Khiêm Nam 01/01/1990
Trần Võ Song Thương Nữ 01/01/2000
Từ Thị Bé Hiền Nữ 01/01/1989
Võ Hoàng Nam Nam 01/01/1999
Wushu (8)
Bùi Trần Mỹ Kiều Nữ 01/01/2000
Bùi Trần Quốc Dũng Nam 01/01/2001
Lê Trọng Nghĩa Nam 01/01/1999
Nguyễn Gia Thức Nam 01/01/2001
Nguyễn Thị Quà Nữ 01/01/2002
Nguyễn Văn Tiện Nam 01/01/2001
Trần Quốc Hậu Nam 01/01/1994
Võ Duy Thanh Nam 01/01/1992
Tổng số vận động viên : 83