Ngày 23 / 10 / 2019
Menu
Vận động viên và đoàn
Vận động viên theo môn thi
Vận động viên theo đoàn
Môn thi Tên Giới tính Ngày sinh
Bắn cung (4)
Huỳnh Như Thanh Vinh Nam 01/01/2000
Lê Cẩm Tú Nữ 01/01/1998
Lê Minh Chiến Nam 01/01/2002
Trần Bá Trương Nam 01/01/2000
Bóng rổ (6)
Huỳnh Thanh Tâm Nam 01/01/1999
Huỳnh Vĩnh Quang Nam 01/01/1999
Nguyễn Quang Huy Nam 01/01/2000
Nguyễn Thanh An Nam 01/01/1996
Nguyễn Văn Tú Nam 01/01/1996
Phạm Hiền Tài Nam 01/01/2000
Điền kinh (3)
Huỳnh Ngọc Dư Nam 01/01/1998
Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 01/01/1991
Phạm Thị Diểm Nữ 01/01/1990
Karate (2)
Nguyễn Hùng Nhựt Nam 01/01/1998
Nguyễn Văn Chương Nam 01/01/2000
Taekwondo (1)
Trần Thế Huynh Nam 01/01/1994
Vovinam (4)
Huỳnh Thị Diệu Thảo Nữ 01/01/2000
Nguyễn Thanh Tú Nam 01/01/1988
Thái Thị Hồng Dân Nữ 01/01/1998
Vương Minh Khang Nam 01/01/2000
Tổng số vận động viên : 20