Ngày 16 / 11 / 2019
Menu
Điền kinh
 
 

Điền kinh là môn thể thao có lịch sử lâu đời nhất, được ưa chuộng và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Với nội dung phong phú và đa dạng, điền kinh chiếm một vị trí quan trọng trong các chương trình thi đấu của các đại hội thể thao Olympic quốc tế và trong đời sống văn hóa thể thao của nhân loại.

Điền kinh được chia làm 5 nội dung chính gồm: đi bộ - chạy - nhảy - ném đẩy - và nhiều môn phối hợp. Mặt khác, ta cũng có thể phân loại điền kinh làm hai loại hoạt động: hoạt động có chu kỳ (gồm đi bộ và chạy) và hoạt động không có chu kỳ (gồm nhảy - ném đẩy và các môn phối hợp).

Đi bộ, chạy, nhảy và ném đẩy là những hoạt động tự nhiên của con người. Những hoạt động này ngày càng hoàn thiện cùng với sự phát triển của xã hội loài người. Từ những hoạt động với mục đích di chuyển, tìm kiếm thức ăn, tự vệ và phòng chống thiên tai, dần dần thành các trò chơi vận động, các cuộc thi đấu và nó thu hút mọi người tham gia tập luyện.

 


Bạn có biết?


Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (Môn Điền kinh)

Điền kinh là môn thể thao có lịch sử lâu đời nhất, được ưa chuộng và phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới Xem danh sách tất cả các huy chương vàng đã dành được trước đây.