Ngày 16 / 11 / 2019
Menu
Cầu lông
 
Cầu lông hay Vũ cầu là môn thể thao dùng vợt đánh cầu lông qua lưới cao giữa hai bên, mỗi bên có một hoặc hai người trên sân hình chữ nhật. Các tay chơi sử dụng vợt để giữ cho quả cầu lông nhỏ bay trên không càng lâu càng tốt.


Bạn có biết?


Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (Môn Cầu lông)

Cầu lông hay Vũ cầu là môn thể thao dùng vợt đánh cầu lông qua lưới cao giữa hai bên, mỗi bên có một hoặc hai người trên sân hình chữ nhật. Xem danh sách tất cả các huy chương vàng đã dành được trước đây.