Ngày 19 / 11 / 2019
Menu
Cầu mây
 
 
 
 
 
 

Cầu mây giống bóng đá vì chơi bằng chân, ban đầu chỉ đá má trong và sau đó dùng mu bàn chân phát cầu, tung người tấn công; lại chơi bằng đầu và dễ ghi điểm khi tấn công cận lưới.

Cầu mây giống bóng chuyền vì sân bãi có lưới và cách ngồi của trọng tài, có phát cầu, đỡ bước một trong ba bước, nhất là chuyền hai cho người tấn công kiểu bóng chuyền.

 

Giống với cầu chinh vì sân chơi, kỹ thuật na ná nhau và có ảnh hưởng qua lại về lối đá. Lại giống bóng bàn vì có lưới và quả bóng tròn, tuy bằng mây (tự nhiên hay nhân tạo) nhưng vẫn ở dạng “bóng”, thế nên tên gọi mới có từ “cầu”.

Liên hệ với tiếng Hán thì thấy có túc cầu (bóng đá), bài cầu (bóng chuyền), lam cầu (bóng rổ), vũ cầu (cầu lông), thủy cầu (bóng nước), ping pong cầu (bóng bàn)... còn cầu mây là “đằng cầu” và với những đặc điểm như thế, cầu mây có cơ hội phát triển là phải lắm.

 

Bạn có biết?


Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (Môn Cầu may trong nhà)