Ngày 15 / 12 / 2019
Menu
Golf

BAN TỔ CHỨC

 ĐẠI HỘI  THỂ THAO TOÀN QUỐC

LẦN THỨ VIII NĂM 2018

 

 
 

Số:  39 /ĐL-BTCĐHTTTQVIII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  
 

Hà Nội, ngày 03  tháng   05  năm 2018

ĐIỀU LỆ

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NĂM 2018

MÔN GOLF

 

 

I. Đối tượng và điều kiện tham dự

1. Theo quy định tại Điều 4 Chương I của Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (sau đây viết tắt là Đại hội).

2. Các vận động viên tham dự phải có thẻ do Ban tổ chức và Hiệp hội Golf Việt Nam cấp.

3. Các đoàn tham dự phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho các thành viên của đơn vị mình.

4. Mỗi tỉnh, thành, ngành được tham dự một đội gồm 04 nam và 03 nữ.

II. Thời gian và địa điểm

1. Thời gian: từ ngày 27/11 đến 1/12/2018.

2. Địa điểm: sân Golf Sky Lake, thành phố Hà Nội.

III. Đăng ký thi đấu

1.  Theo quy định tại Điều 6 Chương I của Điều lệ Đại hội.

2.  Nơi nhận: Bộ môn Golf – Tổng cục Thể dục thể thao, 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0243 7476058, Email: hunggolf@gmail.com.

IV. Kinh phí tham dự

1. Theo Điều 7 Chương I của Điều lệ Đại hội.

2. Phí phục vụ: Các vận động viên tự thanh toán tại sân Golf.

V. Nội dung thi đấu

Theo quy định tại Điều 8 Chương II của Điều lệ Đại hội.

Tổ chức 04 nội dung: Đơn Nam, Đơn Nữ, Đồng Đội Nam, Đồng đội Nữ.

VI. Thể thức thi đấu

1.  Theo quy định tại Điều 9 Chương II của Điều lệ Đại hội.

2.  Thi đấu đơn nam, đơn nữ:

2.1 Thi đấu theo thể thức đấu gậy không áp dụng điểm chấp qua 02 vòng đấu 18 hố (tổng 36 hố) và quy định kèm theo. Trong trường hợp điều kiện thời tiết và sân không cho phép việc hoàn thành 36 hố thi đấu, Hội đồng sẽ toàn quyền quyết định việc hủy kết quả của 1 hay nhiều vòng đấu chính thức.

2.2 Người chiến thắng là người có tổng số gậy thấp nhất khi giải đấu kết thúc.

3.  Thi đấu đồng đội nam, nữ:

3.1 Thi đấu theo thể thức đấu đối kháng (Matchplay) loại trực tiếp.

3.1.1 Thi đấu 03 trận đấu đối kháng (Single Match) với nội dung đồng đội nam.

3.1.2 Thi đấu 02 trận đấu đối kháng (Single Match) với nội dung đồng đội nữ.

3.2 Các đội sẽ được phân hạt giống theo nguyên tắc sau:

3.2.1 Tổng điểm của 03 vận động viên có thành tích tổng tốt nhất sau 36 hố ở nội dung đơn nam.

3.2.2 Tổng điểm của 02 vận động viên có thành tích tổng tốt nhất sau 36 hố ở nội dung đơn nữ.

3.3 Chỉ 08 đội có thành tích tốt nhất được thi đấu nội dung đồng đội.

3.4 Trưởng Đoàn phải nộp danh sách tên các vận động viên thi đấu cho Ban tổ chức ít nhất 1 tiếng trước giờ thi đấu. Sẽ không có sự thay đổi nào được cho phép sau khi đã nộp danh sách thi đấu đồng đội.

3.5 Mỗi trận thắng được tính 01 điểm, hòa ½ điểm và thua 0 điểm.

VII. Luật thi đấu

Điều 1.

Áp dụng Luật Golf 2016 ban hành bởi R&A Rules Ltd và Hiệp hội Golf Hoa Kỳ USGA, các giải thích Luật trong cuốn “Decisions on the Rules of Golf”, bản điều lệ thi đấu này, các điều lệ bổ sung và Luật Địa phương ban hành bởi Ban tổ chức môn thi.

Điều 2. Lịch thi đấu

2.1 Hội Đồng sẽ xếp nhóm và giờ xuất phát cho ngày thi đấu đầu tiên và sẽ được dán lên bảng thông báo tại Nhà Câu Lạc Bộ và khách sạn chính thức của giải. Xếp nhóm các vòng đấu tiếp theo sẽ được sắp xếp theo kết quả thi đấu, nhóm có kết quả thi đấu tốt nhất sẽ xuất phát cuối cùng từ tee số 1 và nhóm có kết quả kém nhất xuất phát đầu tiên tại tee số 1 hoặc trong trường hợp vẫn xuất phát hai tee thì sẽ xuất phát cuối cùng tại tee số 10.

2.2 Hội Đồng có quyền thay đổi giờ xuất phát và cách xếp nhóm cho phù hợp với điều kiện thi đấu thực tế. Vận động viên bắt buộc phải xuất phát theo giờ phát bóng mà Hội đồng đưa ra. Trong trường hợp vận động viên không đưa ra lý do xác đáng trong các trường hợp miễn xử phạt truất quyền thi đấu quy định theo Luật 33-7 thì:

2.2.1 Vận động viên đến kịp và sẵn sang phát bóng trong vòng 5 phút từ thời gian quy định phạt 02 gậy hoặc thua hố đầu (nội dung đồng đội)

2.2.2 Sau 5 phút vận động viên sẽ bị truất quyền thi đấu.

Điều 3. Trì hoãn và chơi chậm

Áp dụng Luật 6-7 của R&A Rules.

Điều 4. Di chuyển và Caddie

4.1. Vận động viên không được sử dụng xe điện hay bất kỳ phương tiện nào trong một vòng đấu chính thức trừ khi được sự cho phép của Hội đồng.

4.2. Vận động viên không được phép sử dụng Caddie riêng cá nhân trong giải này.

Điều 5. Giải quyết hòa

5.1 Nội dung cá nhân:

5.1.1. Nếu 2 hay nhiều vận động viên tranh ngôi vô địch bằng số gậy nhau sau 36 hố, người chiến thắng sẽ được tìm ra bằng cuộc đấu play-off (cái chết bất ngờ) qua từng hố golf bắt đầu từ hố thứ 18, tiếp tục lặp lại nếu cần thiết cho đến khi tìm ra được nhà vô địch. Ban tổ chức có quyền thay đổi lỗ Golf thi đấu trận Playoff tuỳ theo thực tế của sân.

5.1.2. Tất cả các cuộc phân định thứ hạng khác (từ vị trí thứ 2 trở đi) được quyết định theo phương pháp “Low Back Nine”.

 5.2 Nội dung đồng đội:

Trong trường hợp hòa điểm nội dung đồng đội, mỗi đội sẽ cử 01 đại diện thi đấu Playoff để tìm ra đội chiến thắng. Hố thi đấu sẽ được quyết định bởi BTC.

VIII. Khen thưởng và kỷ luật

Theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Chương III của Điều lệ Đại hội.

IX. Giải quyết khiếu nại

Theo quy định tại Điều 13 Chương III của Điều lệ Đại hội.

X. Điều khoản thi hành

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, cần phản ánh kịp thời đến Ban tổ chức Đại hội xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải (để báo cáo);

- Hiệp hội Golf Việt Nam

- Các Bộ: Công an, Quân đội;

- Sở VHTTDL (VHTT) các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TTTTC II, Hùng, (85).

KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TDTT

Vương Bích Thắng