Ngày 15 / 12 / 2019
Menu
Thể dục dụng cụ
 

Thể dục dụng cụ (TDDC) là môn thể thao được đưa vào thi đấu tại Đại hội Olympic từ những ngày đầu (1896).


Năm 1921, Liên đoàn thể dục dụng cụ thế giới được thành lập đồng thời chuẩn hóa lại các nội dung và quy tắc thi đấu.


Các nội dung thi đấu của TDDC:


-    Thể dục nghệ thuật


-    Thể dục nhịp điệu


-    Nhào lộn trên dưới

 


Bạn có biết?


Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (Môn Thể dục dụng cụ)