Ngày 19 / 11 / 2019
Menu
Bắn súng
 

Bắn súng là môn thể thao sử dụng các loại súng (đạn nổ) và súng hơi. Thi bắn súng thể thao theo luật của Liên đoàn Bắn súng Quốc tế.

 Cuộc thi bắn súng đầu tiên được tổ chức ở Thuỵ Sĩ năm 1824. Bắn súng thể thao chia thành nhiều môn, thi đấu theo loại súng (dài, ngắn, cỡ đạn); theo các tư thế bắn; cự li bắn (tầm cao của bia); số phát bắn... Có các môn thể thao quy định cho xạ thủ nam, nữ, và nam, nữ thiếu niên. Thành tích tính bằng tổng số điểm đạt được (từ 0 đến 10) trong số phát quy định. 

Ở Việt Nam, bắn súng thể thao đã có từ 1957, được tổ chức thi đấu lần đầu tại Đại hội Thể thao Quốc phòng toàn Miền Bắc (Hà Nội, tháng 12/1958). Các vận động viên Việt Nam đã đạt được thành tích thi đấu tốt ở các Đại hội Thể thao Đông Nam Á (từ Đại hội năm 1989).

 

 


Bạn có biết?


Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (Môn Bắn súng)