Ngày 22 / 11 / 2019
Menu
Vovinam
 
 

Tất cả các phái võ trên thế giới đều có võ phục, đai đẳng, huy hiệu riêng, Môn phái Vovinam muốn phát triển rộng lớn và ngang hàng với các võ phái khác trên thế giới thì không thể nào mặc cái quần đùi để phát triển được, vì thế hệ thống võ phục và đai đẳng của Vovinam bắt đầu chào đời vào năm 1964. Và Chưởng Môn chọn màu Xanh tượng trưng biển cả với ước mong là môn phái Vovinam sẽ được phát triển khắp muôn phương..

 Võ phục ngày xưa thì chỉ có huy hiệu và bản tên đơn giản thôi, bây giờ các nơi chế ra thêu chử, thêu hình lên lưng, ngoài huy hiệu chính thức được gắn lên áo ngay tim, mỗi võ đường còn chế ra huy hiệu riêng của võ đường mình để gắn lên vai...

Võ phục từ xưa cho tới nay cũng chưa thống nhất về màu sắc, đậm lợt khác nhau.. người nào đặt mua tại tiệm Tân Việt thì màu giống nhau, người nào mua vải về tự may, hay mua đồ trắng về nhuộm thì màu khác nhau...

 


Bạn có biết?


Điều lệ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 (Môn Vovinam)

Như tất cả mọi người được biết lịch sử hình thành môn phái Vovinam là do cố võ sư Sáng Tổ Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938. Xem danh sách tất cả các huy chương vàng đã dành được trước đây.