Ngày 16 / 11 / 2019
Menu
Tin tức đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII
02 Tháng Mười Một 2018  
Thông báo số 2 về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 năm 2018 tại thành phố Hà Nội (tổ chức thi đấu 35 môn), tỉnh Hòa Bình (tổ chức Xe đạp địa hình) và tỉnh Khánh Hòa (tổ chức phân môn Bóng chuyền bãi biển).
Ban Tổ chức Đại hội thông báo lịch thi đấu chính thức các môn trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 để Cục Quân huấn - Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và chuẩn bị tham dự (Phụ lục kèm theo).

 

File đính kèm: Thông báo số 2

Các tin khác:
        Bullet  Thông báo số 1 về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII