Ngày 16 / 11 / 2019
Menu
Tin tức đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII
02 Tháng Mười Một 2018  
Thông báo làm thẻ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018
Để phục vụ cho công tác tổ chức, điều hành Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Ban tổ chức Đại hội hướng dẫn thủ tục, quy trình làm thẻ, cấp phát thẻ Đại hội, với nội dung như sau.

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích: Xác nhận tư cách cá nhân, nhận dạng các đối tượng tham dự nhằm đảm bảo an ninh và phục vụ công tác quản lý, điều hành đại hội.

File đính kèm: Hướng dẫn làm thẻ

Các tin khác:
        Bullet  Thông báo số 2 về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII
        Bullet  Thông báo số 1 về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII