Ngày 16 / 11 / 2019
Menu
Tin tức đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII
24 Tháng Mười Một 2018  
Tổng hợp lịch thi đấu chi tiết các môn thể thao Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII - Hà Nội
Tổng hợp chương trình các môn thi tại Hà Nội

Download file

Các tin khác:
        Bullet  Thay đổi địa điểm thi đấu môn Teakwondo
        Bullet  Thông báo làm thẻ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018
        Bullet  Thông báo số 2 về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII
        Bullet  Thông báo số 1 về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII